درخواست کتاب

دانلود کتاب ارتعاشات رائو

ارتعاشات از درس های پایه مکانیک جامدات و رشته مکاترونیک می باشد که به بررسی سیستم های مکانیکی با درجه آزادی های مختلف می پردازد. از کتاب های مرجع در این زمینه کتاب ارتعاشات رائو می باشد.

کتاب کنترل اوگاتا

کنترل از مهم ترین درس های رشته های هوافضا ، مکانیک و برق می باشد. از مهمترین کتاب های مرجع در زمینه کنترل کتاب اوگاتا و بنجامین کو می باشد در ادامه لینک دانلود کتاب و حل تمرین آن قرار داده شده است.