کتاب های مهندسی شیمی

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

انتقال حرارت از مهم ترین درس های رشته مکانیک و مهندسی شیمی می باشد. که به بررسی مکانیزم های انتقال گرما می پردازد. کتاب انتقال حرارت اینکروپرا از مهم ترین مراجع درس انتقال حرارت می باشد. 

کتاب های مهندسی شیمی

کتاب انتقال حرارت هولمن

انتقال حرارت هولمن از کتاب های مهم در زمینه انتقال گرما می باشد که در ادامه آخرین ویرایش کتاب یعنی ویرایش دهم قرار داده شده است و همچنین کتاب حل تمرین آن نیز قرار داده شد.

درخواست کتاب

کتاب های مهندسی شیمی

کتاب ترمودینامیک ون وایلن

ترمودینامیک از درس های پایه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک می باشد. ترمودینامیک به بررسی قوانین صفرم ،اول و دوم ترمودینامیک می پردازد. ترمودینامیک را بیشتر می توان به رشته مهندسی شیمی مربوط دانست تا مکانیک . از مراجع اصلی این درس می توان کتاب ون وایلن را اشاره نمود.

کتاب های مهندسی شیمی

کتاب انتقال حرارت سنجل

انتقال حرارت،از بنیادی ترین درس رشته های مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک به خصوص گرایش سیالات می باشد. انتقال حرارت به بررسی قوانین فوریه و ... می پردازد. که اساس انتقال گرما در جهان پیرامون ما را توصیف می کند در این زمینه می توان به کتاب سنجل اشاره نمود که بحث بسیار گسترده ایی در زمینه های انتقال حرارت هدایتی و جابجایی را شامل می شود.

کتاب های مهندسی شیمی

کتاب انتقال حرارت شیمز

انتقال حرارت شیمز از بهترین کتاب ها در زمینه انتقال گرما می باشد.