درس خزش و خستگی

سوالات و کتاب های مربوط به درس خزش و خستگی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی . 

 مطالب ، سوالات و کتاب های این بخش برای دانشجویان کارشناسی مکانیک و عمران نیز مفید خواهد بود.

سوالات بخش تابع تنش مختلط

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • -